News

Тэтгэлгийн мэдээлэл - The University of South Alabama

Ирээдүйд сургуулиа солин суралцах бодолтой байна уу? Өмнөд Алабамын Их Сургуульд шилжин суралцах боломжийг мэдээд аваарай.

Глобал Шилжин Суралцагчдын хөтөлбөр нь merit-based буюу шаргуу хөдөлмөрыг гол үзүүлэлтээ болгодог маш өрсөлдөөнтэй, заасан шалгууруудыг хангасан бүх шилжин суралцагчдад нээлттэй тэтгэлэгт хөтөлбөр юм. Тэтгэлэг нь дээд талдаа 2 жилийн хугацаанд дахин шинэчлэгдэх, аль эсвэл бакалаврын зэрэгтэй болтол ахин олгогдох боломжтой ба ямар ч нэмэлт тэтгэлгийн материал бүрдүүлэх шаардлагагүй байдаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:➡ https://bit.ly/3FyVsfq