News

Тэтгэлгийн мэдээлэл - Georgia College

Бакалаврын зэрэг олгох сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдмөөр байна уу? Жоржиа коллеж & мужийн их сургуулийг сонирхоорой!

Олон улсын оюутны тэтгэлэг нь суралцах чадвар, хичээлээс гадуурх оролцоо, санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинээр элсэх болон шилжин сурах олон улсын оюутнуудад олгодог. Энэхүү шагнал нь мужаас гадуурх сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлттэй тэнцэх юм ($19,000 USD).

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 

https://www.gcsu.edu/