Events

#7 АНУ-д Магистрын зэрэгт суралцах - Fulbright төгсөгчийн яриа

ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ!

Манай 9 сарын илтгэгчээр 2016-2018 онд Фулбрайтын тэтгэлэгтэй АНУ-д суралцсан Баярсайханы Оюу оролцож байна. Б. Оюу нь 2018 оны 5 сард Нягтлан Бодох Бүртгэлийн мэргэжлээр Southern Illinois University Carbondale сургуулийг магистрын зэрэгтэй дүүргэсэн. Тэрээр 2018 оны 9 сараас Англи улсын Кембриджийн Их Сургууль-д суралцахаар болсон байна. Б. Оюу нь Фулбрайт тэтгэлэг болон Америкт боловсрол эзэмших тухай ярина.

Facebook холбоос: https://www.facebook.com/events/2192138841055346/

Our speaker for September will be Oyu Bayarsaikhan, a 2016-2018 Fulbright Fellow. She received the Master of Accountancy degree with a concentration in Auditing & Accounting Information Systems at Southern Illinois University Carbondale. She is going to continue her studies at the University of Cambridge. Her talk will focus on her Fulbright experience and education in the USA.