Events

#2/АНУ-д Магистрын зэрэгт суралцах - Fulbright төгсөгчийн яриа

Our speaker for February will be Mr. Telmuun Byambaragchaa, a 2015-2017 Fulbright Fellow. He earned his Master of Public Administration degree concentrating on economic and financial policy at Cornell University, NY. During his studies, he served as Vice President for Cornell Public Affairs Society and a representative to the Graduate Professional Students Assembly of Cornell University. Now he has continued working for the Ministry of Finance. He has been mainly working on the tax and fiscal reforms, international taxation and the financial issues around large mining entities. While he was studying at Cornell, he completed the Chartered Financial Analyst level 1 exam. Now he has earned MPA and MA in International law with 2 other bachelor degrees in finance and economics.

Facebook event link: https://www.facebook.com/events/530677887295990/

Манай 02 дугаар сарын зочноор 2015-2017 онд Фулбрайтын тэтгэлгээр суралцсан Бямбарагчаагийн Тэлмүүн оролцож байна. Тэлмүүн нь эдийн засаг, санхүүгийн бодлого чиглэлээр Корнеллийн их сургуулийг Нийтийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй дүүргэсэн. Суралцаж байх хугацаандаа Корнеллийн Нийтийн удирдлагын нийгэмлэгийн Дэд ерөнхийлөгч, Их сургуулийн төгсөлтийн дараах мэргэжлийн оюутнуудын чуулганд төлөөлөгчөөр ажиллаж байжээ. Тэрбээр одоогоор Сангийн яаманд үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Ажиллах хугацаандаа төсөв, татварын шинэчлэлүүд, олон улсын татвар, томоохон уул уурхайн компаниудын санхүүгийн асуудлуудыг дагнан хариуцан ажилласан. Түүнчлэн, суралцаж байх хугацаандаа Олон улсын мэргэшсэн санхүүгийн шинжээчийн 1 дүгээр шатны шалгалтыг дүүргэсэн. Одоогоор нийтийн удирдлагын болон олон улсын эрх зүйн магистр, санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр тус тус бакалаврын зэрэг эзэмшээд байна.